Test Praksisnytt

I Østfold brukes en tilsvarende kategori hvor vi publiserer hele nyhetsbladet i sin helhet.

https://01.fastlegeportalen.no/nyhetsarkiv-so/for-fastleger/for-fastleger-nr-2-2018/