Utviklingsforstyrrelse / ASD

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Alder.

Anamnese: Komorbiditet.  Sansetap?

Aktuell: Atferdsvansker? Grad av utvikling og funksjonsnivå. Risiko for alvorlig selvskading?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Description: 23-04-2016

Fam/ Sos: Alder.

Anamnese: Komorbiditet.  Sansetap?

Aktuell: Atferdsvansker? Grad av utvikling og funksjonsnivå. Risiko for alvorlig selvskading?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alder/livsfase
 • kognitivt funksjonsnivå/grad av utviklingshemning
 • atferdsvansker
 • sansetap
 • risiko for alvorlig selvskading
 • komorbiditet
 • psykososiale forhold

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.08.2019

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/ASD - mistanke (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kognitiv vurdering inkludert adaptive ferdigheter, barnenevrologisk undersøkelse, sanseutredning, medisinsk utredning med MR, metabolsk screening og genetiske analyser, i tillegg til utredning av kommunikasjon, språk og motorikk. Jamfør regionale retningslinjer for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder/livsfase
 • kognitivt funksjonsnivå/grad av utviklingshemning
 • atferdsvansker
 • sansetap
 • risiko for alvorlig selvskading
 • komorbiditet
 • psykososiale forhold

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.