ADD / ADHD hos barn

P81

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning

Fam/ Sos: Arv. Bosted, søsken og skole/barnehage. Belastninger og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Svangerskap, fødsel og utvikling. Annen somatisk sykdom? Traumer?

Aktuell: Barnets symptomer og funksjon.

Funn: Psykisk-, somatisk- og ev. nevrologisk status.

Suppl. us: EKG. Hb, LPK, diff, Krea, urea, ASAT, ALAT, LD, ALP, FT4, TSH, EEG

Nettverk: Hvem arbeider med saken?

Samtykke: foresatte, ungdom

Vurdering: Inntil 2 henvisningskoder må angis. Hvorfor henvises og hva ønskes?

Obs!: Annet morsmål? Behov for tolk?

Description: 20-07-2016

Fam/ Sos: Arv. Bosted, søsken og skole/barnehage. Belastninger og ressurser i barnets miljø.

Anamnese: Svangerskap, fødsel og utvikling. Annen somatisk sykdom? Traumer?

Aktuell: Barnets symptomer og funksjon.

Funn: Psykisk-, somatisk- og ev. nevrologisk status.

Suppl. us: EKG. Hb, LPK, diff, Krea, urea, ASAT, ALAT, LD, ALP, FT4, TSH, EEG

Nettverk: Hvem arbeider med saken?

Samtykke: foresatte, ungdom

Vurdering: Inntil 2 henvisningskoder må angis. Hvorfor henvises og hva ønskes?

Obs!: Annet morsmål? Behov for tolk?

 Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • Atferdsforstyrrelse karakterisert ved et gjentatt og vedvarende mønster av dyssosial, aggressiv og trassig atferd
 • Stor samlet symptombelastning
 • Tilleggsproblematikk/komorbiditet
 • Symptomer forårsaket av somatiske forhold
Indikasjon for EKG
 • Pløtselig død
 • Tidligere synkope, brystsmerter el. palpitasjoner hos pasienten
 • Høy puls, BT el. bilyd på hjerte

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: Helsedirektoratet - PrioriteringsveilederKilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 23.08.2019

Forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet (ADHD) - mistanke (veiledende frist 13 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Kan også omfatte tilstander der oppmerksomhetsvanskene er de sentrale vanskene (ADD).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisering/utredning, medisinering/medikamentutprøvning, atferdsregulerende tiltak samt veiledning til foreldre, skole, barnehage og andre deler av pasientens nettverk.
Veiledende frist for start utredning
13 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • atferdsforstyrrelse karakterisert ved et gjentatt og vedvarende mønster av dyssosial, aggressiv og trassig atferd
 • stor samlet symptombelastning
 • tilleggsproblematikk/komorbiditet
 • symptomer forårsaket av somatiske forhold

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.